HACİM KAMPI ABONELİK SÖZLEŞMESİ


TARAFLAR:

MADDE 1-

(1)İş bu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

(2)SATICI (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

Unvanı    :BARAN KALAYCI ONLİNE DANIŞMANLIK VE KOÇLUK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES    : Osmanaga Mahallesi Resitefendi Sokak Numara 42 Tever Is Merkezi Kat:3 D:7 Kadıköy/ISTANBUL

E-POSTA    :trainerbaran@gmail.com 

TEL        :0533 474 92 03

(3)ALICI / KİŞİ (sözleşmede bundan sonra "ABONE" olarak anılacaktır) 

Adı Soyadı    :

Adresi        :

Telefon    :

(4)İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ABONE, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa vergi gibi belirtilen tüm ek ücretleri belirtilen süre sonunda ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.


HİZMETİN TANIMI

MADDE 2-

(1)İş bu sözleşmenin kabul edilmesiyle ABONE, "10 Günlük Ücretsiz Hacim Kampı" (bu aşamadan sonra Hacim Kampı olarak ifade edilecektir.) fırsatından yararlanmaya başlayacaktır.

(2)Sözleşmenin kabul edilmesiyle ABONE, ilgili Hacim Kampı için teklifte belirtilen süre boyunca ücretsiz olarak faydalanmaya başlayacaktır. Hacim Kampı, 18 Eylül 2023 tarihinde uygulanmaya başlayacak ve Ürünü kullanıp kullanmadığınıza bakılmaksızın, 28 Eylül 2023 tarihinde sona erecektir.

(3)Hacim Kampı süresince ABONE, 18 Eylül 2023 tarihinde ilgili WhatsApp gruplarına dahil edilerek 10 gün boyunca süreç hakkında bilgilendirilecek ve sürecin tüm detayları hakkında ABONEYLE irtibata geçilecektir.


MADDE 3-

(1)Hacim Kampına katılmak için hesabınızla ilişkili geçerli bir ödeme yöntemine sahip olmanız gerekir. Söz konusu geçerli ödeme yöntemi iş bu sözleşmeyi onaylamanız sırasında tarafınızdan alınacak ya da daha önceden kayıtlı abone iseniz mevcut ödeme yöntemleriniz kullanılarak devam edecektir.

(2)Hacim Kampı aboneliği, koşullara uyan satın alma işleminizin silinmesi, iptal edilmesi, parasının iade edilmesi veya yenilenmemesi durumunda sonlandırılabilir. Hacim Kampını aboneliğini SATICININ istediği zaman, kendi takdirine bağlı olarak geri çekebileceğini ya da düzenleyebileceğini veya Ürünü değiştirebileceğini ya da benzer bir ürün veya teklif sunabileceğini kabul ve beyan edersiniz.


OTOMATİK YENİLEME; İPTAL; GERİ ÖDEMELER

MADDE 4-

(1) Hacim Kampı Aboneliğinde, 10 günlük kullanım süresi için aboneden hiçbir ücret tahsil edilmez. Hacim Kampının başladığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde abonenin iş bu sözleşmeden cayma hakkı bulunmaktadır. 7 günlük sürenin sonunda abonelik, iptal edilmediği sürece sizin tarafınızdan herhangi bir paket değişikliği gerçekleştirilmedikçe söz konusu zamanda geçerli olan Standart Abonelik fiyatından indirimli olarak 380 TL olarak otomatik yenilenir. Söz konusu ücret abonelik iptal edilmedikçe 1 yıl boyunca geçerlidir.


SÖZLEŞMEDEN CAYMA

MADDE 5-

(1)Söz konusu hacim kampı 18 Eylül 2023 - 28 Eylül 2023 tarihleri arasında uygulanacak olup 10 günlük süreyle kısıtlıdır. Hacim kampına üye olunması sırasında aboneden herhangi bir ücret tahsil edilmeyecek ve 10 günlük program aboneye ücretsiz olarak sağlanacaktır.

(2)Sözleşmenin kabul edilmesiyle 18 Eylül 2023 - 25 Eylül 2023 tarihleri arasındaki 7 günlük süre boyunca abonenin iş bu sözleşmeden cayma hakkı bulunmaktadır. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Satıcı'ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

(3)Sözleşmeden cayılmaması durumunda ABONE, 10 günlük sürenin sonunda www.barankalayci.com adresinde yer alan "Abonelik Sözleşmesi" şartlarını kabul etmiş olacaktır. Söz konusu "Abonelik Sözleşmesi" iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup taraflarca kabul edilmiştir.

(4)7 günlük cayma süresi içerisinde ABONE, üyeliğini iptal etmemesi durumunda 10. günün sonunda belirlenmiş olan Standart Abonelik ücreti abonelik iptal edilmedikçe 1 yıl boyunca indirimli 380 TL üzerinden otomatik olarak tarafına yansıtılacak olup abone bundan caymadığı süre zarfında otomatik olarak yenilenecektir.


GİZLİLİK:

MADDE 6-

(1) https://www.barankalayci.com/ sitesinde yer alan Gizlilik Politikası, KVKK Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Açık Rıza Beyanı taraflarca onaylanmış olup, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.


DELİL SÖZLEŞMESİ :

MADDE 7-

(1)Abone, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


YÜRÜRLÜK

MADDE 8-

(1) Abone, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde iş bu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde iş bu sözleşmenin sitede Abone tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.


SON HÜKÜM

MADDE 9-

(1)9 (dokuz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Abone tarafından elektronik ortamda hizmetin satın alınması ile onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.


ABONE                                        SATICI