TARAFLAR:

MADDE 1-

(1)Isbu Sözlesme asagıdaki taraflar arasında asagıda belirtilen hüküm ve sartlar çerçevesinde

imzalanmıstır.

(2)SATICI (sözlesmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

Unvanı :BARAN KALAYCI ONLINE DANISMANLIK VE KOÇLUK HIZMETLERI

LIMITED SIRKETI

ADRES :Osmanaga Mahallesi Resitefendi Sokak Numara 42 Tever Is Merkezi kat:3 d:7

Kadıköy/ISTANBUL

E-POSTA :trainerbaran@gmail.com

TEL :0533 474 92 03

(3)ALICI / KISI (sözlesmede bundan sonra "ABONE" olarak anılacaktır)

Adı Soyadı :

Adresi :

Telefon :

(4)Is bu sözlesmeyi kabul etmekle ABONE, sözlesme konusu siparisi onayladıgı takdirde siparis konusu

bedeli ve varsa vergi gibi belirtilen tüm ek ücretleri belirtilen süre sonunda ödeme yükümlülügü altına

girecegini ve bu konuda bilgilendirildigini pesinen kabul eder.

HIZMETIN TANIMI

MADDE 2-

(1) Is bu sözlesmenin kabul edilmesiyle ABONE, "10 Günlük Ücretsiz Detox Kampı" (bu asamadan

sonra Detox Kampı olarak ifade edilecektir.) fırsatından yararlanmaya baslayacaktır.

(2) Sözlesmenin kabul edilmesiyle ABONE, ilgili Detox Kampı için teklifte belirtilen süre boyunca

ücretsiz olarak faydalanmaya baslayacaktır. Detox Kampı, 12 Haziran 2023 tarihinde uygulanmaya

baslayacak ve .rünü kullanıp kullanmadıgınıza bakılmaksızın, 21 Haziran 2023 tarihinde sona erecektir.

(3) Detox Kampı süresince ABONE, 12 Haziran 2023 tarihinde ilgili WhatsApp gruplarına dahil edilerek

10 gün boyunca süre. hakkında bilgilendirilecek ve sürecin tüm detayları hakkında ABONEYLE irtibata

geçilecektir.

MADDE 3-

(1) Detox Kampına katılmak için hesabınızla iliskili geçerli bir ödeme yöntemine sahip olmanız gerekir.

Söz konusu geçerli ödeme yöntemi is bu sözlesmeyi onaylamanız sırasında tarafınızdan alınacak ya da

daha önceden kayıtlı abone iseniz mevcut ödeme yöntemleriniz kullanılarak devam edecektir.

MADDE 4-

(1) Ilk defa abone olan kisilere 1 (bir) ay abonelik hediye edilecektir. Söz konusu hediye mevcut

ögrencileri kapsamamakta olup ilk defa abone olacak kisileri kapsamaktadır.

OTOMATIK YENILEME; IPTAL; GERI ÖDEMELER

MADDE 5-

(1) Detox Kampı Aboneliginde, 10 günlük kullanım süresi için aboneden hiçbir ücret tahsil edilmez.

Detox Kampının basladıgı tarihten itibaren 7 gün içerisinde abonenin is bu sözlesmeden cayma hakkı

bulunmaktadır. 7 günlük sürenin sonunda abonelik, ABONE tarafından iptal edilmedigi veya paket

degisikligi yapılmadıgı sürece söz konusu zamanda geçerli olan yenileme fiyatı üzerinden otomatik

olarak yenilenir.

SÖZLESMEDEN CAYMA

MADDE 6-

(1) Söz konusu detox kampı 12 Haziran 2023 - 21 Haziran 2023 tarihleri arasında uygulanacak olup 10

günlük süreyle kısıtlıdır. Detox kampına üye olunması sırasında aboneden herhangi bir ücret tahsil

edilmeyecek ve 10 günlük program aboneye ücretsiz olarak saglanacaktır.

(2) Sözlesmenin kabul edilmesiyle 12 Haziran 2023 - 18 Haziran 2023 tarihleri arasındaki 7 günlük süre

boyunca abonenin is bu sözlesmeden cayma hakkı bulunmaktadır. Cayma hakkının kullanılması için bu

süre içerisinde Satıcı'ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması sarttır.

(3) Sözlesmeden cayılmaması durumunda ABONE, 10 günlük sürenin sonunda www.barankalayci.com

adresinde yer alan "Abonelik Sözlesmesi" sartlarını kabul etmis olacaktır. Söz konusu "Abonelik

Sözlesmesi" is bu sözlesmenin ayrılmaz bir parçası olup taraflarca kabul edilmistir.

(4) 7 günlük cayma süresi içerisinde ABONE, üyeligini iptal etmemesi durumunda 10.günün sonunda

belirlenmis olan ücret otomatik olarak tarafına yansıtılacak olup abone bundan caymadıgı süre zarfında

otomatik olarak yenilenecektir.

GIZLILIK:

MADDE 7-

(1) https://www.barankalayci.com/ sitesinde yer alan Gizlilik Politikası, KVKK Aydınlatma Metni ve

Kisisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Açık Rıza Beyanı taraflarca onaylanmıs olup, isbu

sözlesmenin ayrılmaz parçasıdır.

DELIL SÖZLESMESI :

MADDE 8-

(1)Abone, isbu Sözlesme'den dogabilecek ihtilaflarda Satıcı'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi

veri tabanında, sunucularında tuttugu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, baglayıcı, kesin ve

münhasır delil teskil edecegini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında

delil sözlesmesi niteliginde oldugunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

YÜRÜRLÜK

MADDE 9-

(1) Abone, Site üzerinden verdigi siparise ait ödemeyi gerçeklestirdiginde isbu sözlesmenin tüm sartlarını

kabul etmis sayılır. SATICI, siparisin gerçeklesmesi öncesinde isbu sözlesmenin sitede Abone tarafından

okunup kabul edildigine dair onay alacak sekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SON HÜKÜM

MADDE 10-

10 (on) maddeden ibaret bu Sözlesme, Taraflarca okunarak, Abone tarafından elektronik ortamda

hizmetin satın alınması ile onaylanmak suretiyle akdedilmis ve derhal yürürlüge girmistir.

ABONE SATICI